Handel (5de en 6de jaar)

WAT EN HOE LEERT DE JONGERE?

De leerling krijgt naast de algemene vorming een brede bedrijfsgerichte vorming met drie belangrijke onderdelen:

  • Een sterke bedrijfseconomische vorming met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de analyse van de jaarrekening van de onderneming en de investeringsanalyse. Daarnast is er ook aandacht voor verschillende beleidsaspecten van de onderneming.
  • Een doorgedreven vorming in de toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen.
  • Een taalkundige vorming Nederlands, Frans, Engels en Duits met vooral aandacht voor het ontwikkelen van praktische vaardigheden in een bedrijfseconische context.

Werkvormen worden ingezet die naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes. Vakoverschrijdende opdrachten bevorderen de samenhand tussen de drie bovenstaande componenten. Deze opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden in het kader van een oefenfirma of mini-onderneming, bedrijfsbezoeken, seminaries en stages.

 

Vakken3de4de5de6de
Godsdienst2222
Aardrijkskunde1111
Geschiedenis1111
Lichamelijke opvoeding2222
Wiskunde4433
Nederlands4444
Frans5544
Engels3333
Duits22
Natuurwetenschappen2211
Informatica33
Bedrijfseconomie661010
33333333

Waarom heb je voor 3HAN gekozen?

Ik heb voor de richting Handel gekozen omdat ik economie een interessant vak vind. Ik denk dat de economische wereld zeer belangrijk is voor onze maatschappij. Ik zit graag achter de PC bijvoorbeeld voor boekhouding, ik maak graag berekningen voor verschillende bedrijven.

Nebije, leerling 3HAN

 

JIEHA-project in 4HAN

De leerlingen van 4 Handel nemen jaarlijks deel aan het Jieha-project van VLAJO. Dit projecht biedt hen een ondernemings- en verkoopervaring. Op deze manier doen ze aan eerlijke en maatschappelijk verantwoorde handel. Ze organiseren enkele verkoopsmomenten binnen de school. Hun winst wordt op het einde van het schooljaar aan een goed doel geschonken.

Mevr. De Dier, lerares tweede en derde graag Handel

 

Mini-onderneming 6HAN

De mini-onderneming Kandela behoort tot de GIP van de leelringen uit 6Handel. De naam Kandela is afkomstig uit het spaans en betekent kaars. Dit bedrijf verkoopt zelfgemaakte kaarsen en kaarsenhouders. De kaarsen zijn te verkrijgen in verschillende vormen, kleuren en geuren. Het doel is vooral rust en comfort over te brengen naar de klanten. Verder maken we ook pakketjes, die je kan schenken als origineel cadeau.

Olivia, leerlinge 6HAN

 

Wat na deze studierichting?

Deze richting bereidt de leerling onder andere voor op studies in het niet-universitair onderwijs:

  • professionele bachelor in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde zoals bedrijfsmanagement, journalistiek, toerisme en recreatiemanagement, …
  • professionele bachelor in het onderwijs zoals kleuter-, lager-, secundair onderwijs, …

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma wordt een masteropleiding in de handelswetenschappen en bedrijfskunde niet uitgesloten. Mogelijkheden zijn hier bedrijfsmanagement, toerisme, …

Ook specialisatiejaren zoals verkoop en vertegenwoordiging, toerisme en organisatie, hotelbeheer behoren tot de mogelijkheid.