maatschappij & welzijn (D/A)

Wat en hoe leert de jongere?

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheids-bevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communi-catie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Leerlingen kijken vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Ze gaan met die theoretische kaders aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding. Ze zijn sociaal en communicatief vaardig.

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad:

 • Gezondheidszorg
 • Opvoeding en begeleiding

Wat na deze studierichting?

Het doorstroomprofiel maakt een koppeling met de meest logische vervolgopleidingen in het domein:

 • Gezondheidszorg zoals de
  • Graduaatsopleiding van het hoger beroepsonderwijs (HBO 5): Verpleegkunde, Orthopedagogie
  • Professionele bacheloropleidingen: Verpleegkunde, Vroedkunde, Voedings- en dieetkunde, Orthopedie, Logopedie en audiologie, …
 • Sociaal-agogisch werk zoals de
  • Graduaatsopleiding van het hoger beroepsonderwijs (HBO 5): Maatschappelijke werk, Sociaal-cultureel Werk, …
  • Professionele bacheloropleiding: Gezinswetenschappen, Orthopedagogie, Sociaal werk, Toegepaste psychologie
 • Onderwijs zoals de
  • Professionele bacheloropleiding: Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs.

Voor de arbeidsmarkt heeft de leerling beroepscompetenties geleerd, afhankelijk van de gekozen studierichting in de derde graad, voor Verzorgende, Zorgkundige, Kinderbegeleider baby’s en peuters – schoolgaande kinderen.

1 MEAV: Maatschappelijke, economische en artistieke vorming.

2 Maatschappij & Welzijn: het geïntegreerd lessenpakket van 12 tot 14 lesuren omvat naast enkele kenmerkende basiscompetenties in zorgverlening en begeleiding de volgende componenten:

 • Gezondheid: ziektepreventie, gezondheidspromotie en -bescherming.
 • Indirecte zorg: maaltijdzorg, linnenzorg en interieurzorg
 • Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen doorheen de levensloopfasen
 • De mens in relatie tot de samenleving: diversiteit en recht(vaardigheid)
 • Oriënterende activiteiten: observeren en ondersteuning van de doelgroepen (kinderen en volwassenen) vanuit zorg en welzijn
 • Anatomie en fysiologie: waarnemings- en bewegingsfysiologie