Sociale en Technische wetenschappen (3de – 4de jaar)

Sociale en Technische wetenschappen (3de – 4de jaar)

WAT EN HOE LEERT DE JONGERE?

Dit studiegebied richt zich tot praktisch ingestelde leerlingen met voldoende aanleg en interesse voor wetenschappen, tot creatief en sociaal voelende jongeren, die over een ruim inlevingsvermogen beschikken.

Deze richting bestrijkt het ganse gamma wetenschappen dat de mens centraal stelt. Men verkent de wisselwerking mens, voeding en milieu en hun eigen positie daarin.

Ze krijgen een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica) en sociale wetenschappen, zowel theoretisch als praktisch.

Jongeren ontwikkelen verder een aantal competenties

 • binnen een welomschreven opdracht sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderzoeken;
 • binnen een welomschreven opdracht aan persoonsgebonden activiteit voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;
 • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren;
 • de eigen studieloopbaan in handen nemen.

Het leren in samenhang wordt bij uitstek geoefend tijdens de Integrale Opdrachten.

 

Vakken3de4de5de6de
Godsdienst2222
Nederlands4444
Engels2222
Frans3333
Aardrijkskunde1111
Geschiedenis1111
Lichamelijke opvoeding2222
Informatica11
Wiskunde3333
Natuurwetenschappen4455
Sociale wetenschappen4444
Integrale opdrachten16666
33333333

1 Integrale Opdrachten: geïntegreerd lessenpakket waar men aan de hand van vier competenties de verschillende onderdelen zoals expressie, voeding, praktijk voeding, sociale wetenschappen en natuurwetenschappen integreert tot één geheel.

De vier competenties waar men rond werkt zijn:

 • sociale en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;
 • een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren;
 • iets mondeling presenteren voor een groep;
 • de eigen studieloopbaan in handen nemen.

Integrale opdrachten, 3STW

Tijdens de integrale opdrachten krijgen we de tijd om de wetenschappelijke uitleg te toetsen aan de praktijk, zoals in de praktijklessen voeding. Vandaag hebben we de keuken 'vakantieklaar' gemaakt, versta hiermee dat we goed hebben moeten schrobben :-) ... Gelukkig mocht ik de beloning klaarmaken voor ons harde werk!

Ilham, leerling 3STW

 

Waarom heb je de richting STW gekozen?

Mijn droom is om diëtiste te worden en deze richting is voor mij een goede voorbereiding. Door deze school en deze richting ben ik veel opener geworden.

Anke, leerlinge 3STW

 

"Mens worden voor de wereld"

In deze studierichting leren onze leerlingen doelgericht voor een toekomst en dit op een interactieve wijze. Samenwerken met elkaar is daarbij belangrijk. Onze leerlingen doorlopen hierbij een creatief groeiproces waarin ze zichzelf kunnen plaatsen in hun omgeving.

Mevr. De Block, lerares derde graad STW

 

Geïntegreerde Proef 6STW

Als GIP behandelen we een sociaal thema, namelijk adoptie. We leren veel en bovendioen kunnen we onze creativiteit naar boven brengen. Zo hebben we een handpop gemaakt. We zijn blij dat we in deze richting afstuderen. We kiezen later allen voor een sociale job in het kleuter- of lager onderwijs. Anderen kiezen voor de medische sector zoals verpleegkunde of bio-medische wetenschappen. Mensen helpen staat centraal.

Kaitlin, Amber, Laura & Noa, leerlingen 6STW

 

Wat na deze studierichting?

Hoger onderwijs ligt zeker binnen het bereik van de leerlingen die in deze richting afstuderen.

Jongeren stromen door naar voortgette opleidingen in:

 • sociaal-agogisch werk: gezinswetenschappen, orthopedagogie, sociaal werk, …
 • gezondheidssector: verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, ortopedie, podologie, ergotherapie, …
 • onderwijssector: diverse lerarenopleidingen.

Deze leerlingen kunnen ook terecht in een groot aantal Se-n-Se opleidingen zoals internaatswerking, leefgroepenwerking, animatie in de ouderenzorg, tandartsassistentie en naar verpleegkunde HBO5.