Verzorging

WAT EN HOE LEERT EEN JONGERE?

In deze studierichting gaat de aandacht naar de zorg voor de mens. Er is vooral aandacht voor gezonde voeding en voor gezondheid in het agemeen. Daarnaast verwerven de jongeren kennis over de mens in zijn woon- en leefsituatie en over de omgang met zichzelf en met andere.

Jongeren verwerven ondersteunende kennis en vaardigheden op verzorgend, (ped)agogisch en huishoudelijk vlak. Ze leren totaalzorg bieden op maat aan jonge en oudere zorgvragers in eenvoudige zorgsituaties vanuit een holistische mensvisie en binnen teamverband.

Ze werken op een metodische wijze rekening houdend met een aantal basisprincipes zoals belevingsgericht, zelfzorggericht, comfortgericht, ergonomisch, economisch, ecologisch, hygiënisch en veilig werken. Zij doen dit binnen de context van het professioneel werken als verzorgende in de ouderenzorg, kinderopvang en thuiszorg.

Via stages doen zij praktijkervaring op.

Om het diploma van secundair onderwijs te behalen, moeten de leerlingen nog een zevende specialisatiejaar doen. Op onze school kunnen de leerlingen het 7de jaar thuis- en bejaardenzorg – zorgkundige volgen.

 

Vakken3de4de5de6de
Godsdienst2222
Project algemene vakken6644
Frans2222
Lichamelijke opvoeding2 2 22
Plastische opvoeding2 2 1 1
Muzikale opvoeding1 1 1 1
Toegepaste informatica1 1
Verzorging-Voeding – Voeding
      Verzorging-Voeding116 16
      Verzorging11010
      Stage21010
32323232

1 Verzorging – Voeding: geïntegreerd lessenpakket met de componenten indirecte zorg (maaltijdzorg, linnenzorg en interieurzorg), directe zorg, (ped)agogische activiteiten en projecten.

Stage: de leerlingen gaan tijdens het schooljaar 10 weken op stage in diverse zorg- en opvangsituaties.

Wat na verzorging?

Ik heb destijds gekozen voor deze richting omdat ik altijd al een zeer sociaal iemand was. Daarom wou ik een richting kiezen waar ik me thuis en goed voelde en in die 5 schooljaren heb ik nog geen enkele keer spijt gehad. Ik heb veel bijgeleerd en ik weet zeker dat ik hiermee een job vind die onze maatschappij broodnodig heeft!

Dankzij de vele stages hebben we voeling gekregen met kinderen en ouderen. Het geeft me een warm gevoel als je anderen kan helpen. Ik wil later een job als verpleegkundige.

Lien en Ellen, leerlingen 7TBZ

 

Waarom heb je de richting 3VV gekozen?

Ik heb gekozen voor verzorging-voeding, omdat ik later met de kindjes wil werken. Onlangs hebben we een project gedaan waarbij we met de kinderen naar het zwembad gingen. Supertof! En we hebben heel veel bijgeleerd. Later zullen we ook met ouderen werken. Je moet allezins heel sociaal en verantwoordelijk zijn in deze richting. Later wil ik kleuterleidster worden.

Fran en Estelle, leerlingen 3VV

 

Stage in 5VZ

Vanaf het vijfde leerjaar lopen we stage. Door observaties leren we hoe het er op de werkvloer aan toe gaat, zowel bij kinderen als bij ouderen. Nadien mogen we de handen uit de mouwen steken. In het zesde leerjaar hebben we in totaal 12 weken stage.

Nina, leerling 5VZ

 

Wat na deze studierichting?

Jongeren kunnen aan het werk als verzorgende of kunnen kiezen voor voortgezet onderwijs:

  • vierde graad verpleegkunde;
  • konderzorg;
  • thuis- en bejaardenzorg – zorgkundige;
  • organisatieassistentie.