Elektromechanica

WAT EN HOE LEERT DE JONGERE?

STEM is niet weg te denken uit het dagelijkse leven. In deze richting omvat STEM een waaier aan technologische wetenschappen. In tegenstelling tot de richting industriële wetenschappen is wiskunde hier minder theoretisch. Ook natuurwetenschappen komt minder aan bod.

De leerling moet belangstelling hebben voor het technisch proces. De specifieke vorming gebeurt via een theoretische en technische vorming die sterk wetenschappelijk is onderbouwd. Hierbij ligt het accent op de onderdelen electriciteit en mechanica.

De jongere onderzoekt de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken. Hij werkt het product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen, wetenschappelijke modellen en leert ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software.

De beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden op een wetenschappelijke inzichtelijke wijze verworven. Het bestuderen van het concept en het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering krijgen de meeste aandacht, het uitvoeren van basisconstructies en installaties dient om concepten te evalueren.

 

Vakken3de4de5de6de
Godsdienst2222
Nederlands4422
Engels2222
Frans2222
Aardrijkskunde1111
Geschiedenis1111
Lichamelijke opvoeding2222
Science122 1
Technology & Engineering213131716
Mathematics34444
33333333

Science (wetenschappen): In het derde en vierde leerjaar wordt er telkens één uur toegepaste fysica en één uur toegepaste chemie gegeven. In het zesde jaar wordt er één uur natuurwetenschappen gegeven.

Technology & Engineering: technologie en ontwerp. Geïntegreerd lessenpakket met de componenten mechanica (+lab) – elektriciteit (+lab) – technisch tekenen – automatisering – materialenleer.

3 Mathematics: wiskunde

Waarom heb je de richting EM gekozen?

Mechanica en elektriciteit vind ik interessant. Zeker ook wanneer we daarmee iets praktisch doen. Projecten met elektrische schakelingen en perslucht zijn leuk, maar het draaien en frezen was een uitdaging. Later zou ik graag iets met vliegtuigen doen.

Benjamin, leerling 3EM

 

Project zonne-wagen 4EM

Met 4EM bouwen we een zonnewagen voor 'Solar-Olympics'. Dat is een wedstrijd waarin teams een gadget bouwen die werkt op zonne-energie. Ons team is alvast één van de tien geselecteerde scholen die de zonnewagen mag bouwen en nemen het op tegen de andere teams. We proberen alvast de snelsten te zijn!

M. Booghmans, leraar STEM tweede graad EM

 

Workshop materialenonderzoek Odisee

Tijdens een workshop op de hogeschool Odisee voerden de leerlingen van de derde graag EM proeven op materialen uit zoals de kerfslag-, de trek- en de hardheidsproef. Via deze proeven komen we de mechanische eigenschappen van materialen te weten.

Jarno en Lennert, leerlingen 5EM

 

Geïntegreerde Proef 6EM

De bedoeling is een bestaande transportband voor blikjes uit te rusten met de nodige sensoren en elektrische motoren. Dat alles wordt gestuurd door een PLC Siemens S7-1200, die we kunnen bedienen via een touch-panel. Van elk mechanisch onderdeel moet er een technische tekening gemaakt worden. Dat doen we met het 3D-tekenpakket Solidworks. Ook elektrische en pneumatische schema's moeten we opstellen. Tenslotte programmeren we de PLC. Volgend jaar willen we in de sector Informatica en Electronica verder studeren.

Jarne, Niels en Steven, leerlingen 6EM

 

STEM straat voor:

  • Science (wetenschap)
  • Technology (technologie)
  • Engineering (ontwerp)
  • Mathematics (wiskunde)

Wat na deze studierichting?

In een complexe maatschappij als de onze, is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen. De leerling heeft na het beëindigen van deze studies de mogelijkheid om verder te studeren in bacheloropleidingen.

Professionele bachelor in de industriële wetenschappen en technologie zoals automatisering, klimatisering, onderhoudstechnologie, …

Deze leerlingen kunnen ook terecht in een groot aantal specialisatiejaren zoals meet- en regeltechnieken, automatie, koeltechniek, landbouwmechanisatie, …

Naast de mogelijkheden om zijn studies verder te zetten heeft de leerling vaardigheden verworven die hem toelaten in ondernemingen polyvalente technologische taken op te nemen.