Industriële wetenschappen

WAT EN HOE LEERT DE JONGERE?

Kent u STEM al? Nee? Nochtans is STEM niet weg te denken uit het dagelijkse leven. In deze studierichting omvat STEM een waaier aan technologische en exacte wetenschappen waar wiskunde een belangrijk aandeel inneemt.

De leerling moet belangstelling hebben voor het technisch proces: het hoe en waarom in verband met de moderne industrie. De specifieke vorming gebeurt theoretisch en wetenschappelijk gesteund op wiskunde en fysica. De wetmatigheden uit de vakken electriciteit, mechanica, thermodynamica, golfleer en chemie worden door practica en technologische toepassingen getoetst.

Het creatieve in de leerling wordt gestimuleerd door het ontwerpen van technologische toepassingen op het vlak van ruimtelijke vormen en schema’s, hiervoor werkt hij met professionele software.

 

Vakken3de4de5de6de
Godsdienst2222
Nederlands4433
Engels2222
Frans3322
Aardrijkskunde1111
Geschiedenis1111
Lichamelijke opvoeding2222
Science12244
Technology & Engineering2101099
Mathematics36677
33333333

Science (wetenschappen): In het derde jaar en vierde leerjaar wordt er telkens één uur fysica en één uur chemie gegeven. In het vijfde leerjaar wordt dit twee uur toegepaste fysica en twee uur toegepaste chemie. In het zesde leerjaar tenslotte wordt dit 2u toegepaste fysica, 1u toegepaste chemie en 1u toegepaste biologie.

Technology & Engineering: technologie en ontwerp. Geïntegreerd lessenpakket met de componenten mechanica – electriciteit – elektronica – technisch tekenen. Men heeft tevens aandacht voor veiligheid & milieu en hedendaagse energievormen.

3 Mathematics: wiskunde

"Een IW'er stelt eerst de juiste vragen, vooraleer antwoorden te zoeken."

De leerlingen in IW krijgen de kans om op een begeleide en later op een zelfstandige wijze, oplossingen te zoeken voor technische, wetenschappelijke en wiskundige problemen. Dat gebeurt enerzijds tijdens theoretische lessen en anderzijds door het aanbieden van problemen in de vorm van projecten.

Mevr. Ponsin, lerares STEM derde graad IW

 

Project spaghettibrug 3IW

Het project koppelt de theorie uit krachtenleer aan de praktijk van Engineering. De studie van materialen en brugconstructies ging de bouw van de brug vooraf.

Klayvert en Yan, leerlingen 3IW

 

Waarom heb je de richting IW gekozen?

Ik heb IW gekozen, omdat ik later graag ingenieur wil worden. Programmeren op de pc en schakelingen maken met Arduino zijn leuk om te doen. Ik zou graag nog printplaten maken en die in robots solderen.

Jento, leerling 3IW

 

Geïntegreerde proef 6IW

Als GIP maak ik een handgestuurde auto. Concreet betekent het dat ik een RC-auto bestuur met de posities van mijn vingers en mijn hand. Een robot laten bewegen, draadloos, door de beweging van m'n lichaam, daar droom ik al jaren van. In het vierde leerjaar hebben we een servomotor en een LED-lampje leren programmeren. Vanaf dat moment stapte ik in de wereld van de robotica: printplaten, motoren, elektronica, sensoren, programmeren, ... Oplossen van complexe, technische problemen is zowat mijn passie geworden. Volgend schooljaar wil ik graag ingenieur werktuigkunde studeren aan de KU Leuven

Joren, leerling 6IW

 

STEM straat voor:

  • Science (wetenschap)
  • Technology (technologie)
  • Engineering (ontwerp)
  • Mathematics (wiskunde)

Wat na deze studierichting?

In een complexe maatschappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen. Deze richting vormt de ideale voorbereiding op hogere studies voor een bachelor- en masteropleiding in de industriële wetenschappen en technologie (industrieel ingenieur) zoals chemie, biochemie, elektromechanica, elektronica, ICT, automatisering, bouw, …

Ook universitaire studies zoals master in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) of master in de wiskunde/natuurkunde liggen binnen het bereik van deze leerlingen.

Verder komen een groot aantal vormen van bacheloropleidingen in aanmerking: militaire school, professionele bacheloropleidingen in de industriële wetenschappen en technologie zoals automatisering, klimatisering, onderhoudstechnieken, enz.

Tenslotte kunnen deze leerlingen ook terecht in een groot aantal specialisatiejaren zoals meet- en regeltechniek, automatisering, koeltechniek, …