Werktuigmachines

WAT EN HOE LEERT DE JONGERE?

De aangeduide beroepssector is hier duidelijk. Het bewerken van metalen en in mindere maten van kunststoffen is het belangrijkste onderdeel, maar ook elektriciteit, sanitair, verbindings en onderhoudstechnieken komt aan bod.

De beroepsgerichte vorming situeert zich in het vormgeven van basisconstructies en installaties door middel van plaat- en profielconstructies, lassen en solderen, verspanen van materiaal, monteren en demonteren en installeren van energiekringen.

De jongere werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen, verzorgt de uitvoering met behulp van moderne technieken en evalueert het product en het proces.

De beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven. Voorbereiden en begeleiden staan in het teken van uitvoeren van basisconstructies en installaties.

De leerling leert:

  • rekening houden met de elementen van organisatie van een bedrijf voor verspanende constructies: het beroep verspaner, planning, kostprijs, veiligheid, gezondheid en milieu;
  • tekeningen en schema’s lezen en maken;
  • vormgeven door het verspannen en monteren van constructies en onderdelen rekening houdend met technologie, materialen, componenten, mechanica en elektriciteit;
  • via stages kennismaken met de bedrijfscultuur van een verspanendconstructiebedrijf.

De verwerking van gegevens en het lezen en maken van (3D-) tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software.

Om het diploma van secundair onderwijs te behalen, moeten de leerlingen nog een zevende specialisatiejaar doen. op onze school kan hij/zij het 7de jaar computergestuurde werktuigmachines volgen.

 

Vakken3de4de5de6de
Godsdienst2222
Project algemene vakken6644
Frans1111
Lichamelijk opvoeding2222
Basismechanica – Werktuigmachines
     Theorie6666
     Praktijk15151710
     Stage17
32323232

Stage: de leerlingen gaan elke lesweek één dag op stage in een metaalbewerkend bedrijf.

Waarom heb je de richting BM gekozen?

Vorig jaar in de middenschool vijlden en zaagden we metalen plaatjes. Dit schooljaar begint hte serieus te worden... We begonnen op de draaibanken en freesbanken te werken. Maar eens je de machines kent, is het echt leuk. Nauwkeurig werken is het moeilijkste. Soms krijgen we opdrachten in de werkhoek elektriciteit, sanitair of monteren, dat is een leuke afwisseling. De volgende schooljaren wil ik graag met de computergestuurde machines werken, bijvoorbeeld met de plasmacutter.

Jaimie en Omer, leerlingen 3BM

 

"Metaal, grondstof voor een veelzijdige toekomst."

In onze studierichting Wertuigmachines bewerken we in hoofdzaak metaal. Maar veel mensen denk dat dit nog gebeurt zoals 40 jaar geleden. Neen, vandaag gebruiken we computergestuurde machines en nieuwe materialen die onze leerlingen uitdagen in nauwkeurig werken. Ze bieden tevens de kans om hun creatieve ideeën in de praktijk om te zetten. De industrie heeft dringend nood aan onze leerlingen, hun toekomst is verzekerd!

M. Van Breda, leraar derde graag WM

 

STEM straat voor:

  • Science (wetenschap)
  • Technology (technologie)
  • Engineering (ontwerp)
  • Mathematics (wiskunde)

Wat na deze studierichting?

De leerling verwerft de startkwalificaties om het beroep van verspaner-constructeur te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte training in een bedrijf, te verspanen constructies kan vormgeven.

Na enige ervaring behoort een meestergastfunctie of zelfstandig worden tot de mogelijkheden.

Verder kan hij zich vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten. Dit kan in de specialisatiejaren computergestuurde werktuigmachines en matrijzenbouw en de talrijke (bedrijfs-) vervolgopleidingen.