Inschrijvingen

VOORINSCHRIJVINGEN schooljaar 2024-2025

Gelieve de identiteitskaart van uw zoon/dochter mee te brengen. Mama of papa moet aanwezig zijn bij de voorinschrijving.

Op het einde van het schooljaar en op het einde van de zomervakantie voorzien we de volgende momenten voor de inschrijvingen. Gelieve dan meteen ook het attest en het rapport van het voorgaand schooljaar mee te brengen.

 • zaterdag 29 juni: 9 uur – 12 uur
 • maandag 1 juli 2024: 9 uur – 15 uur
 • dinsdag 2 juli 2024: 9 uur – 15 uur
 • zaterdag 24 augustus 2024: 13 uur – 17 uur
 • 26 tot en met 30 augustus: 9 uur – 12 uur
 • zaterdag 31 augustus: 9 uur – 12 uur

Na de zomervakantie werken we opnieuw via afspraak voor de inschrijvingen. Gelieve daarvoor een mail te sturen naar directie.koensborre@martinusasse.be

Wachtlijsten voor schooljaar 2024-2025:

 • 3de leerjaar Elektromechanische technieken
 • 3de leerjaar Organisatie & logistiek
 • 4de leerjaar Organisatie & logistiek
 • 5de leerjaar Onthaal, organisatie & sales

____________________________________________

INSCHRIJVINGEN schooljaar 2023-2024

Indien u wenst in te schrijven, dan kan u een afspraak maken via info.koensborre@martinusasse.be .

Voor een inschrijving is de aanwezigheid van een ouder/voogd noodzakelijk.

Voor volgende studierichtingen is de capaciteit bereikt:

 • 3 Organisatie & logistiek (3O&L)
 • 3 Zorg & Welzijn (3Z&W)
 • 3 Maatschappij & welzijn (3M&W)
 • 3 Hout (H)
 • 3 Bedrijf & Organisatie (3B&O)
 • 4 Elektromechanische technieken (4EMTE)
 • 4 Bedrijf & organisatie (4B&O)
 • 4 Organisatie & logistiek (4O&L)
 • 4 Zorg & welzijn (4Z&W)
 • 4 Hout + 4 Mechanica (4H + 4M)
 • 5 Opvoeding & begeleiding (5O&B)
 • 5 Onthaal, organisatie & sales (5OO&S)
 • 5 Commerciële organisatie (5CO)
 • 5 Basiszorg & Ondersteuning (5Ba&O)
 • 6 Kantoor (6K)
 • 6 Verzorging (6VZ)
 • 6 Sociale en technische wetenschappen (6STW)
 • 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer (7K&G)

Voor deze richtingen kan je enkel inschrijven op de wachtlijst.

Naast de capaciteit per klas, is er eveneens een capaciteit op campusniveau (campus Koensborre) waar we rekening mee houden.