Laptopproject

#IKGAERVOOR

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Onze school kiest dan ook vol voor een extra digitale dimensie aan ons pedagogische project: een laptop voor iedereen.

Kiezen voor onze school is dus automatisch kiezen voor het laptopproject. Elke leerling zal op termijn beschikken over een eigen laptop: ofwel zijn persoonlijke laptop ofwel een laptop aangekocht/gehuurd via de school. De doelstellingen die we willen bereiken zijn duidelijk:

Beter leren – Gelijke onderwijskansen – ICT-vaardigheid

Het laptopproject is op onze school gestart in het schooljaar 2021-2022. Leerlingen van het derde leerjaar kochten een laptop aan via de school. De school voorziet tijdens het gebruik refunds aan de ouders dankzij de ontvangen financiële middelen van de overheid (digisprong). Er is ook een optie om aan te kopen op afbetaling.

Vanaf schooljaar 2022-2023 rollen we het laptopproject verder uit:

  • derde leerjaar: leerlingen kunnen ofwel hun persoonlijke laptop gebruiken ofwel een laptop van de school in bruikleen nemen. Dankzij de ontvangen financiële middelen van de overheid (digisprong) kunnen we deze schoollaptop voor een laag jaarlijks bedrag in bruikleen geven (€75).
  • vierde leerjaar:
    • Leerlingen die doorstromen vanuit het derde leerjaar gebruiken de laptop die ze vorig jaar via de school kochten. De school geeft refunds dankzij de ontvangen financiële middelen van de overheid (digisprong).
    • Nieuwe leerlingen kunnen ofwel hun persoonlijke laptop gebruiken ofwel een laptop van de school in nemen. Dankzij de ontvangen financiële middelen van de overheid (digisprong) kunnen we deze schoollaptop voor een laag jaarlijks bedrag in bruikleen geven (€75).
  • vijfde, zesde en zevende leerjaar: leerlingen kunnen ofwel hun persoonlijke laptop gebruiken ofwel een laptop van de school in bruikleen nemen. Dankzij de ontvangen financiële middelen van de overheid (digisprong) kunnen we deze schoollaptop voor een laag jaarlijks bedrag in bruikleen geven (€75).

Met vragen kunnen jullie steeds mailen naar info.koensborre@martinusasse.be.