Laptopproject

#IKGAERVOOR

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Onze school kiest dan ook vol voor een extra digitale dimensie aan ons pedagogische project: een laptop voor iedereen.

Kiezen voor onze school is dus automatisch kiezen voor het laptopproject. Elke leerling zal op termijn beschikken over een eigen laptop: ofwel zijn persoonlijke laptop ofwel een laptop aangekocht/gehuurd via de school. De doelstellingen die we willen bereiken zijn duidelijk:

Beter leren – Gelijke onderwijskansen – ICT-vaardigheid

Het laptopproject is op onze school gestart in het schooljaar 2021-2022. Leerlingen van het derde leerjaar kochten een laptop aan via de school. De school voorziet tijdens het gebruik refunds aan de ouders dankzij de ontvangen financiële middelen van de overheid (digisprong). Er is ook een optie om aan te kopen op afbetaling.

Vanaf schooljaar 2022-2023 rollen we het laptopproject verder uit:

  • derde leerjaar: leerlingen kopen een laptop via de school of gebruiken hun persoonlijke laptop (met de opgelegde specificaties). De school geeft refunds dankzij de ontvangen financiële middelen van de overheid (digisprong)
  • vierde leerjaar: leerlingen die doorstromen vanuit het derde leerjaar gebruiken hun laptop die men vorig schooljaar aangeschaft heeft. Nieuwe leerlingen kopen een laptop via de school of gebruiken hun persoonlijke laptop (met de opgelegde specificaties). De school geeft refunds dankzij de ontvangen financiële middelen van de overheid (digisprong).
  • vijfde, zesde en zevende leerjaar: leerlingen kunnen ofwel hun persoonlijke laptop gebruiken ofwel gebruikt men een laptop van de school in leen. Dankzij de ontvangen financiële middelen van de overheid (digisprong) kunnen we deze schoollaptop voor een laag jaarlijks bedrag in bruikleen geven (€75).

Nieuwe leerlingen van het derde en vierde leerjaar kunnen deze laptop aankopen via deze link: nog aan te vullen

Gelieve de bestelling vóór 15 juli 2022 te plaatsen zodat de levering van de laptop gegarandeerd is voor de eerste week van september.

Met vragen kunnen jullie steeds mailen naar info.tso-bso@martinusasse.be.