Links

clbnoordwestbrabant

ssmanual

Smartschool is een website voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De domeinnaam voor onze school is: http://martinusasse.smartschool.be

De website is eigenlijk een elektronische leeromgeving. Dit wil zeggen dat er heel wat mogelijkheden zijn: foto’s bekijken, taken afgeven, toetsen oplossen, deelnemen aan internetforums, samenwerken aan een taak, een portfolio uitbouwen, punten en rapporten opvolgen, te laat opvolgen,  …

Handleidingen smartschool

 

 Unknown

  • CAW Delta: slachtofferhulp
  • contact: Griet Gordts / Ine Braux
  • 02 613 17 00

 JAC

 CGG

 

Klokkenluidersdecreet Onderwijs

De bedoeling van het decreet is om personen te beschermen die melding doen over inbreuken op bepaalde EU-regelgeving, op basis van binnen hun werkomgeving verkregen informatie. Omdat onze scholengroep aangesloten is bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, fungeren zij als intern meldpunt:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

Guimardstraat 1
1040 Brussel

TEL  02 507 07 12

 Awel

 Tele onthaal

 zelfmoordlijn

https://aso.martinusasse.be/images/links/Logo-OnderwijsKiezer-CLB1.jpg