Visie

Visie

 Visie algemeen.jpg

Samen aandacht geven

... aan menselijkheid

Onze school streeft een christelijk geïnspireerd opvoedingsproject na. Het christelijk karakter van de opvoeding blijkt uit de inspanningen die de leerkrachten en de directie doen om van de school een aangename leer- en leefgemeenschap te maken. Dit doen we door de leerlingen hartelijk te ontvangen, respect te hebben voor elke leerling als persoon en de nadruk te leggen op de gelijkwaardigheid van alle mensen. Menselijkheid neemt een belangrijke plaats in en daarom wordt bij ons de kwaliteit van de (leer)prestatie niet verward met de kwaliteit van je zoon/dochter als mens.

 ... aan jouw toekomst

Als technische en beroepsschool streven wij ernaar onze leerlingen competente (vak)mensen te laten worden. Daarom ligt er ook een grote klemtoon op het cognitieve en praktische vlak. Onze leerlingenbegeleiding help een positieve keuze te maken uit ons gevarieerd aanbod van studierichtingen.

 ... aan onze omgeving

Zorg voor medemens, natuur en cultuur is een pijler van ons onderwijs. Onze leerlingen zullen daarmee kennismaken via allerlei activiteiten. Bepaalde kosten zijn niet te vermijden, maar we toetsen alle activiteiten af aan hun educatieve meerwaarde. Zo proberen we transparant en kostenbewust onderwijs aan te bieden.

 ... aan respect

Ons streven naar een christelijke levenshouding omvat ook een openheid en verdraagzaamheiid tegenover ander levensbeschouwingen. op dezelfde wijze verwachten we van iedereen een respectvolle houding tegenover onze eigenheid. Wij verwachten van de leerlingen een correcte omgang met de klasgenoten en we werken aan het samenhoringsheidgevoel binnen de eigen klasgroep maar ook naar alle leerlingen binnen onze school. Daarom organiseren we een GOK-dag, themadag, een bezinningsdag, …

Omdat samenwerken echt werkt!