Visie

Samen aandacht geven

#ikgaervoor

Als technische en beroepsschool streven wij ernaar onze leerlingen competente (vak)mensen te laten worden. We proberen onze leerlingen kennis, vaardigheden en attitude bij te brengen die daarvoor nodig zijn. Wij begeleiden leerlingen in het maken van een positieve studiekeuze die aansluit bij hun interesses en competenties.

 #ikhebrespect

Leerlingen respecteren de afspraken en het schoolreglement. Als school vinden we eerlijk zijn en aandacht hebben voor de andere heel belangrijk. Het is essentieel om de invloed van het eigen gedrag op de andere te (h)erkennen.

 #ikgroei

Leerlingen krijgen kansen om te groeien en worden gestimuleerd om die ook te grijpen. In het groeiproces is er ruimte om fouten te maken en die fouten te gebruiken als leermomenten. Belangrijk in die groei zijn zelfevaluaties. Op formele en informele momenten vragen we de leerlingen kritisch te zijn voor hun eigen werk. Onze leerkrachten en leerlingbegeleiders helpen moeilijkheden overwinnen.

 #wijdoenmee

Onze school heeft een christelijk geïnspireerd opvoedingsproject dat blijkt uit de inspanningen die de leerkrachten en de directie doen om van de school een aangename leer- en leefgemeenschap te maken. Dit doen we door je zoon/dochter hartelijk te ontvangen en respect te hebben voor elke leerling als persoon. Ons streven naar een christelijke levenshouding betekent evenwel openheid en verdraagzaamheid tegenover andere levensbeschouwingen. Op dezelfde wijze verwachten we van iedereen een respectvolle houding tegenover onze eigenheid en alle religieuze momenten die plaatsvinden in onze school.

Naast de kwaliteit van de opleiding hanteren we solidariteit als belangrijke sleutel op de weg naar zelfstandigheid. Zorg voor medemens, natuur en cultuur is een pijler van ons onderwijs. Oog voor elkaar maar ook voor natuur en cultuur.

We weten dat ons opvoedingsproject ambitieus is. Tegelijkertijd zijn we er ons goed van bewust dat we mensen zijn. Leerlingen kunnen falen, personeelsleden ook. Maar samen willen we blijven streven naar dit ideaal.

Omdat samenwerken echt werkt!