Verkiezingskoorts

8 / okt

Enkele weken geleden werd ons landje geteisterd door een golf van verkiezingskoorts. Met een aantal opmerkelijke verkiezingsresultaten is de drukte rond de verkiezingsstrijd intussen nog niet helemaal weggeëbd.

Ook onze school ontsnapte niet aan de verkiezingsdrukte, al hadden we daar bewust voor gekozen. Om onze oudste leerlingen wat bagage mee te geven voor ze zelf hun keuze gingen maken in het stemhokje, besloten wij een verkiezingsmarkt te organiseren. Ook onze ASO-school zag wel iets in dit idee om rond actief burgerschap en democratie te werken en dus besloten we voor dit initiatief de handen in elkaar te slaan. Op een mooie maandag begin oktober verwelkomden wij op onze school vertegenwoordigers van nagenoeg alle Assese partijen. Leerlingen konden via een doorschuifsysteem kennismaken met de verschillende partijen. Ze luisterden naar de betogen van de politici en bestookten hen met kritische vragen.

Voor en na de verkiezingsmarkt werd een kleine poll gehouden. De resultaten waren na afloop duidelijk anders. Leerlingen gaven tijdens de gesprekken met politici vaak aan dat ze niet zo goed op de hoogte waren van wat alle partijen te bieden hadden. De gesprekken met de politici hadden wel degelijk een invloed op het stemgedrag. Missie geslaagd, zouden we zo zeggen!