Propere school met aandacht voor het milieu

Propere school met aandacht voor het milieu

9 / mrt

Onze school wil meer dan enkel onze leerlingen voorbereiden op een beroep en/of verdere studies. We proberen samen met de leerkrachten en de leerlingen aandacht te hebben voor andere aspecten.

Gezonde(re) school

Twee schooljaren terug hebben we als school de stap gezet naar een gezonde(re) school door alle frisdrank in de automaten te vervangen door allerlei soorten water en een aantal sessies van start to run te organiseren na schooltijd.

Afgelopen jaar hebben we aan deze acties een vervolg geweven door onze leerlingen en leerkrachten te overtuigen om met de fiets en/of te voet naar school te komen. Enerzijds is deze optie in het drukken Asse vaak de snelste manier om naar school te komen, bovendien is het wetenschappelijk bewezen dat  leerlingen en leerkrachten die voor schooltijd 30 minuten bewegen zich beter kunnen concentreren.

Intussen zijn er op de speelplaats 3 waterfonteintjes geplaatst met gratis water voor onze leerlingen!

Nette, milieuvriendelijke school

Dit schooljaar willen we samen aandacht geven aan een nette schoolomgeving en de invloed van afval op het milieu. Dagelijks zien we blikjes, papiertjes, … rondslingeren in de school. Samen produceren we een berg afval, die niet altijd in de voorziene vuilbakken raakt. Door steeds opnieuw leerlingen hierop aan te spreken, hopen we hen bewust te maken dat iedereen het verschil maakt!

Als extra actie organiseren we op onze school sinds 2018 een ophaalpunt voor lege batterijen. Leerlingen kunnen hun lege batterijen afgeven aan het leerlingenloket en wij zorgen ervoor dat ze door Bebat gerecycleerd worden.

Onze deelname aan het project Mooimakers werkt eveneens zijn vruchten af. We ruimen actief en volgens planning onze school en de nabije straten van onze school op! Iedereen doet mee!