Kerstmarkt 2022

Na enkele jaren afwezigheid, kunnen we eindelijk terug onze kerstmarkt organiseren op onze school.

Iedereen welkom!

Het goede doel waaraan we de opbrengst schenken is dit jaar “de warmste week” met als thema “kansarmoede”.

Het Agentschap Opgroeien formuleert kansarmoede zo:

Kansarmoede is meer dan inkomensarmoede. Het is een multi-dimensioneel concept waarbij we de situatie beschouwen op meerdere levensdomeinen. We definiëren kansarmoede dan ook als een duurzame toestand waarbij mensen beperkt worden in hun kansen om voldoende deel te nemen aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen zoals onderwijs, arbeid en huisvesting.