Spring en durf!

De geïntegreerde proef (GIP) maakt in het Vlaamse TSO, BSO en KSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. We tonen jullie graag even een GIP-project van onze leerlingen van 6STW.

Enkele leerlingen van 6STWb schrijven een GIP bij elkaar over Overkop-huizen. In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. In het kader van hun GIP-proef werkten de leerlingen een activiteit uit die ze ‘Spring en durf’ doopten en boden die activiteit aan aan andere  leerlingen op onze school. Ze trokken daarvoor naar 4VV, 4O&R, 5Handel en 5STWb en lieten hen kennismaken met Overkop-huizen.

Via een stellingenspel en een kringgesprek daagden ze leerlingen uit om te durven praten over mentale problemen. Veel leerlingen worden geconfronteerd met problemen en durven praten met anderen helpt om het welbevinden te bevorderen.

Wij kunnen als school een dergelijk initiatief alleen maar toejuichen, want we weten hoe belangrijk welbevinden is!