Business Support

WAT EN HOE LEERT DE JONGERE?

De vorming bestaat uit twee componenten:

  • een communicatieve component met een praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels;
  • een bedrijfsgerichte component met aandacht voor de integratie van verschillende softwarepakketten, het opvolgen van klanten en ordeverwerkingen of leveranciers en bestellingen, verkooptechnieken, klantenservice en klachtenbehandeling, verkoop in de showroom en aan de balie, het ondersteunen van e-commerce.

De technische productkennis wordt aangeleerd op de werkvloer. Inde school ligt het accent vooral op de training van communicatieve vaardigheden en verkooptechnieken. Via het oprichten van een mini-onderneming worden deze doelstellingen gerealiseerd.

 

 Vakkken 7de
 Godsdienst  2
 Project algemene vakken  4
 Lichamelijke opvoeding  2
 Frans  2
 Engels  2
 Business Support
      Business Support  9
      Stage1  11
 32

Stage: de leerlingen gaan elke lesweek een anderhalve dag op stage in een bedrijf.

Wat na deze studierichting?

De leerling behaalt het diploma secundair onderwijs en kan doorstromen naar de arbeidsmarkt als polyvalent bediende (secretariaats- en boekhoudkundig medewerker). Hij/zij kan ook terecht als verkoper in de retailsector.

Door het volgen van een Se-n-Se-opleiding in het studiegebeid handel kan de leerling zijn tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen.