Thuis -en bejaardenzorg – Zorgkunde

Thuis -en bejaardenzorg – Zorgkunde

WAT EN HOE LEERT DE JONGERE?

Jongeren verwerven ondersteunende kennis en vaardigheden op agogisch en zorgend gebied. Zij leren op een zorgende verantwoorde wijze omgaan met mensen in diverse complexe zorgsituaties. Ze werken in teamverband binnen de thuiszorg en de (semi-) residentiël zorg.

Via stage en project doen zij praktijkervaringen op.

 

Vakken 7de
Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Expressie 2
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
     Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 10
     Stage1 10
32

Stage: de leerlingen gaan tijdens het schooljaar 10 weken op stage in diverse zorg- en opvangsituaties.

Wat na deze studierichting?

Jongeren kunnen aan het werk als beginnend thuis- en bejaardenverzorger.

Zij worden eveneens voorbereid op het doorstromen naar voortgezet onderwijs in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector (vb. Verpleegkunde HBO5 of naar een Se-n-Se Leefgroepwerking, Internaatswerking, Animatie in de ouderenzorg en Tandartsassistentie.